Len

Len to roślina uprawna z grupy krótkowiecznych, zaliczana do rodziny lnowatych. Ustalono, że pochodzi ona z obszaru Morza Śródziemnego oraz ze wschodniej Europy. Do rodziny lnowatych zaliczamy około 200 gatunków roślin, ale tylko lub aż sześć gatunków jest tych naturalnych lub dzikich. Dla nas ludzi największe znaczenie ma len zwyczajny, który jest najbardziej popularnym gatunkiem do upraw i dalszego wykorzystywania i przetwarzania.

Roślina lnu zwyczajnego składa się z łodygi, liści lancetowatych, różnokolorowych kwiatów oraz owoców w postaci torebek z oleistymi nasionami.

Najpopularniejszy len zwyczajny pochodzi z Bliskiego Wschodu, gdzie uprawa trwa od wielu tysięcy lat. Z roślin tych produkuje się len, który okazuje się być przez wieki najpopularniejszą tkaniną wśród ludzi na całym świecie. Również współcześnie ludzie z przyjemnością zainwestują, aby nabyć lniane koszule czy spodnie, gdyż przyjemna materia i jakość samego lnu jest nieporównywalna w stosunku do sztucznych materiałów dostępnych na rynku. Nasiona natomiast czyli siemię lniane wykorzystywane jest w lecznictwie.

Podczas zbiorów rośliny lniane są wyrywane razem z korzeniami. Nie spotkamy się ze ścinaniem lnu w połowie łodygi, gdyż włókna ciągną się na długość całej łodygi. Po zbiorach praktycznie wszystkie części rośliny wykorzystywane zostają w przemyśle, są przetwarzane lub zbierane do konretnego użytku w postaci surowej. Jedynym odpadem rośliny lnianej podczas przetwarzania jest pył powstający podczas pracy z rośliną.

Z lnu zyskujemy tkaniny, olej wykorzystywany w medycynie, surowiec do produkcji płyt paździerzowych, surowiec do produkcji papieru, a w nie ostatnim rzędzie również paszę dla bydła. Olej lniany ma dodatkowo właściwości lecznicze - działa ochronnie na śluzówki układu pokarmowego. W tym wypadku używamy go wewnętrznie. Olej lniany jest również wykorzystywany do smarowania stanów zapalnych skóry, owrzodzenia oraz wyprysków.

Oprócz powyższego len może też być sadzony jako roślina ozdobna.