Archiwum kategorii: Biotechnologia

Biotechnologia

Dziedzina, jaką jest właśnie biotechnologia, umożliwia naukowcom rozwijać nowe możliości w świecie nauki. Na podstawie tejże nauki profesor Szopa-Skórkowski wraz z grupą naukową stworzyli zmodyfikowany len do produkcji opatrunków. Jak już wspomniano wyżej, opatrunki te stały się hitem i nową realną nadzieją dla wielu osób cierpiących na różnego rodzaju owrzodzenia i niegojące się rany.

Czym jest biotechnologia? W ramach tejże dziedziny nauk technicznych wykorzystywane są metody biologiczne. Jedną z najszerszych definicjii „biotechnologii” możemy znaleźć w Konwencji o różnorodności biologicznej ONZ: „Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.“

Procesy biotechnologiczne wykorzystywane są w procesach produkcyjnych od długiego już czasu. Najbardziej typowym przykładem może być produkcja piwa. W tym wypadku obserwujemy fermentację cukrów prostych przez drożdże, po czym dochodzi do niepełnego utleniania, dzięki czemu następuje proces fermentacji. Produkcja piwa nie jest jednak jedynym przykładem. Za taki może nam posłużyć również produkcja przetworów mlecznych i inne procesy produkcyjne w branży spożywczej.

Poza branżą spożywczą biotechnologię wykorzystujemy w górnictwie, w recyklingu i oczyszczaniu środowiska, jak również w procesach produkcji broni biologicznej. Medycyna może pochwalić się wykorzystaniem procesów niotechnologicznych do produkcji insuliny lub antybiotyków, jak również innych lekarstw.